Korak 1: Odaberite paket
Paket I
Cena: 1500 RSD
Trajanje: 30 dana
Broj passova: 6
Paket II
Najbolja ponuda
Cena: 2300 RSD
Trajanje: 30 dana
Broj passova: 10
Paket III
Cena: 4300 RSD
Trajanje: 60 dana
Broj passova: 20